ROTTEN

Subsidies voor het organiseren van een activiteit in het kader van de Virga Jessefeesten (Stad Hasselt)

Organiseer je een culturele of artistieke activiteit in het kader van de Virga Jessefeesten? Dan kan je hiervoor een subsidieaanvraag doen bij de stad Hasselt.

Aanvraag voor het organiseren van een openbare activiteit of evenement (Stad Hasselt)

Organiseer je in het kader van de Virga Jessefeesten een openbare activiteit of evenement (bv. buurtfeest) en heb je hiervoor logistieke ondersteuning nodig (bv. tafels en stoelen)?

Aanvraag vergunning voor het aanbrengen van versiering op het openbaar domein (Stad Hasselt)

Ga je met je rot de straat versieren? Dan moet je dit vooraf melden via een online formulier. Je kan via dit formulier ook de nodige ondersteuning aanvragen voor het aanbrengen van de versieringen.

Aanvraag bijdrage aan de straatversiering voor openbare gebouwen

Om de straatversiering te realiseren wordt door de rotten een bijdrage gevraagd aan de inwoners en handelaars. Indien in jouw straat of rot een gebouw eigendom is van stad Hasselt, Provincie Limburg of UHasselt?

Jouw activiteit laten opnemen in het programma van de Virga Jessefeesten

Organiseer je in je rot een culturele of artistieke activiteit in het kader van de Virga Jessefeesten?

Vrijwilligers aanmelden van je straat

Het Virga Jessecomité voorziet in een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid voor vrijwilligers die in je rot activiteiten uitvoeren bij het uitvoeren van de straatversiering.